Tổng hợp mã lỗi trong VALORANT

Có sự cố xảy ra trong VALORANT? Đừng lo. Có chúng tôi hỗ trợ bạn đây. Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi, hãy để ý đến mã lỗi trong thông báo. Và tìm mã lỗi đó để biết sự cố gặp phải là gì. Một vài sự cố có thể được xử lý dễ dàng, tuy nhiên cũng có những lỗi xảy ra từ phía hệ thống của chúng tôi. Nếu vẫn tiếp tục gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới. Bên cạnh đó, hãy để mắt tới Discord và banner trên Website Hỗ Trợ của chúng tôi để cập nhật những sự cố khẩn cấp.

MÃ # Ý NGHĨA CÁCH XỬ LÝ

0

Lỗi Kết Nối Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot.

1

Lỗi Kết Nối Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot.

4

Tên hiển thị của bạn không hợp lệ. Có gì đó không đúng với Riot ID của bạn. Bạn có thể thay đổi tại đây.

5

Tài khoản đã đăng nhập ở nơi khác. Bạn cần đăng xuất trên tất cả các thiết bị.

7

Không thể kết nối với phiên dịch vụ. Tài khoản của bạn có thể đang bị treo. Vui lòng kiểm tra email để biết thêm chi tiết. Đây cũng có thể là sự cố từ nền tảng thiết bị. Vui lòng xem trên Discord VALORANT hoặc banner của Website Hỗ Trợ để biết thêm chi tiết.

8 – 21

Sự cố với Client Riot. Hãy khởi động lại Client Riot.

29

Đây là một sự cố kết nối. Hãy chắc chắn rằng tường lửa của bạn đã cho phép VALORANT hoạt động. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại đây.

31

Nhận thông tin tên người chơi thất bại. Hãy khởi động lại Client Riot.

33

Client Riot đã bị tắt process. Hãy khởi động lại Client Riot.

38

Lỗi Kết Nối Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot.

39

Máy Chủ Không Khả Dụng Máy chủ có thể ngừng hoạt động để bảo trì theo lịch hoặc bảo trì cấp tốc. Vui lòng thử đăng nhập lại sau.

43

Hệ thống đã hết thời gian. Hãy khởi động lại Client Riot.

44

Vanguard chưa khởi chạy. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT.

45

Cần khởi động lại Vanguard. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT.

46

Nền tảng ngoại tuyến. Nền tảng ngoại tuyến theo kế hoạch định trước để các chuyên gia có thể làm việc với hệ thống. Vui lòng thử đăng nhập lại sau.

49

Không thể khởi chạy tính năng Chat. Đã có sự cố xảy ra với tính năng Chat. Hãy khởi động lại Client Riot.

50

Không thể khởi chạy tính năng Đàm Thoại. Đã có sự cố xảy ra với tính năng Chat. Hãy khởi động lại Client Riot.

51

Sự cố tạo tổ đội. Đã có sự cố xảy ra với Hệ Thống Tổ Đội. Hãy khởi động lại Client Riot.

52

Đã có sự cố xảy ra khi nhận thông tin kỹ năng cho người chơi. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

53

Sự cố với tính năng chat của Client Riot. Đã có sự cố xảy ra với tính năng Chat. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

54

Dịch vụ nội dung gặp sự cố. VALORANT không thể nhận thông tin nội dung của bạn. Hãy khởi động lại Client Riot.

55

Khởi Tạo Sửa Chữa Quản Lý Ứng Dụng Thất Bại Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

56

LegalInfoInitFailure Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

57

PlayerAffinityInitFailure Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

58

RSOValidationFailure Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

59

LoginQueueFetchTokenFailure Đã có sự cố xảy ra với hàng chờ đăng nhập. Hãy khởi động lại Client Riot và xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ.

60

PatchInitFailure Đã có lỗi xảy ra trong quá trình khởi chạy. Hãy khởi động lại Client Riot.

61

Bạn đã bị cấm chơi VALORANT. Vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ ở cuối trang nếu bạn gặp phải lỗi này.

62

NoGamepodsToPingFailure Kết nối mạng của bạn có vấn đề. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

63

ManagerDeleted Đã có lỗi xảy ra trong quá trình khởi chạy. Hãy khởi động lại Client Riot.

64

SessionFetchFailure Đã có lỗi xảy ra trong quá trình khởi chạy. Hãy khởi động lại Client Riot.

65

PatchAvailabilityInitFailure Đã có lỗi xảy ra trong quá trình khởi chạy. Hãy khởi động lại Client Riot.

66

ContentIndexInitFailure Đã có lỗi xảy ra trong quá trình khởi chạy. Hãy khởi động lại Client Riot.

67

ChatFriendMetadataInitFailure Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

68

CapEntitlementsFetchError VALORANT không thể truy vấn dữ liệu nội dung mà bạn sở hữu. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

69

CapWalletsFetchError VALORANT không thể truy vấn dữ liệu nội dung mà bạn sở hữu. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

70

StoreOffersFetchError VALORANT không thể truy vấn dữ liệu nội dung mà bạn sở hữu. Hãy khởi động lại Client Riot. Nếu vẫn gặp phải sự cố, vui lòng xem thông tin trên banner của Trang Hỗ Trợ. Nếu sự cố xảy ra không phải do Client trò chơi, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

-81

Khởi động Dịch Vụ Thất Bại Hãy khởi động lại PC và Client Riot của bạn. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT, sau đó cài đặt lại cả 2 ứng dụng. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

128

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại PC và Client Riot của bạn. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT, sau đó cài đặt lại cả 2 ứng dụng. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

138

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Có vẻ như VALORANT/Riot Vanguard đang được chạy trên máy tính ảo. Do đây là điều không được cho phép, bạn sẽ cần cài đặt cả 2 chương trình này trong một phiên bản Windows bình thường thay vì trên máy tính ảo.

152

Cấm ID Phần Cứng Đây là lệnh cấm phần cứng, thông thường sẽ kéo dài 4 tháng. Vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ ở cuối trang nếu bạn vẫn còn bất cứ câu hỏi nào.

Mã Lỗi VAN

MÃ # Ý NGHĨA CÁCH XỬ LÝ

VAN -1

Gỡ cài đặt thất bại Cài đặt lại Riot Vanguard. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

VAN 0

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot.

VAN 1

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot.

VAN 6

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại VALORANT và Client Riot.

VAN -81

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại PC và Client Riot của bạn. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT, sau đó cài đặt lại cả 2 ứng dụng. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

VAN -102

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại PC và Client Riot của bạn. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT, sau đó cài đặt lại cả 2 ứng dụng. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

VAN -104

Lỗi Kết Nối Hãy khởi động lại PC và Client Riot của bạn. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT, sau đó cài đặt lại cả 2 ứng dụng. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

VAN 128

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Hãy khởi động lại PC và Client Riot của bạn. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy gỡ bỏ Riot Vanguard, và khởi động lại VALORANT, sau đó cài đặt lại cả 2 ứng dụng. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

VAN 138

VALORANT đã gặp phải lỗi kết nối. Vui lòng khởi chạy lại client để kết nối lại Có vẻ như VALORANT/Riot Vanguard đang được chạy trên máy tính ảo. Do đây là điều không được cho phép, bạn sẽ cần cài đặt cả 2 chương trình này trong một phiên bản Windows bình thường thay vì trên máy tính ảo.

VAN 152

Cấm ID Phần Cứng Đây là lệnh cấm phần cứng, thông thường sẽ kéo dài 4 tháng. Vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ ở cuối trang nếu bạn vẫn còn bất cứ câu hỏi nào.

VAN9001

Secure Boot hoặc TPM (Trusted Platform Module) 2.0 chưa được kích hoạt Vui lòng tới đọc bài viết này để biết cách kiểm tra xem Windows 11 của bạn có hỗ trợ Secure Boot và TPM 2.0 không, cũng như cách khắc phục các sự cố. 

VAN9002

Đối với phiên bản này của Vanguard, hệ thống của bạn cần phải bật Control Flow Guard (CFG) trong cài đặt bảo vệ thiết bị khỏi phần mềm độc hại. Vui lòng đọc bài viết này để biết cách thay đổi cài đặt bảo vệ thiết bị khỏi phần mềm độc hại. Nếu vẫn gặp phải sự cố, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

VAN9003

Secure Boot chưa được kích hoạt Vui lòng tới đọc bài viết này để biết cách kiểm tra xem Windows 11 của bạn có hỗ trợ Secure Boot không, cũng như cách khắc phục các sự cố. 
 

Nguồn: https://support-valorant.riotgames.com/

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

Zalo

Support