Thủ thuật tối ưu hóa cho giao diện Flatsome

Tổng hợp các tricks/tips cho người dùng sử dụng theme WordPress vô cùng nổi tiếng Flatsome. Nguồn có thể được lưu lại hoặc không, hầu hết đều là mình copy về tổng hợp. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ cá nhân.

Cách ẩn thông báo đăng ký flatsome

Sau khi update lên 3.14.x, mình dám chắc ai cũng gặp cái “cục” khó chịu này và đây sẽ là giải pháp “tạm thời”. Mình không khuyến khích dùng theme “null” hehe

Thêm đoạn này vào function.php của theme

add_action( 'init', 'hide_notice' );
function hide_notice() {
  remove_action( 'admin_notices', 'flatsome_maintenance_admin_notice' );
}

Cài đặt theme Flatsome

Hiện tại bản flatsome 3.14.1 tải về lúc setup childtheme sẽ cần nhập key vô mới tiếp tục được, không cho skip như trước. Giờ muốn setup thì ở step nhập key thì mới next được. Giải pháp tạm thời là sửa paramete url cuối domain là:

<domain.com>/wp-admin/admin.php?page=flatsome-setup&step=updates

Sửa đoạn cuối thành: flatsome-setup&step=customize

Fix lỗi width ( chiều ngang ) trên smartphone

Việc sử dụng flatsome trên di động luôn bị di chuyển nhẹ nhẹ theo chiều ngang, cách giải quyết, bạn hãy chèn vào Custom CSS dành cho Mobile chỉ với 1 dòng code nhỏ như sau:

body {overflow-x:hidden;}

Ngăn các Block trong UX Builder tạo html khi chọn hidden

Tính năng: Ngăn các Block trong UX tạo html khi chọn hidden, mặc định Flatsome chỉ dùng css display none để ẩn những html đó.

Lợi ích: Làm được 2 template riêng cho mobile và desktop, kèm theo cũng rất nhiều lợi ích khi không phải doshorte code không dùng đến.

// Ngăn UXBuilder tự tạo html kể cả khi chọn visible hidden
add_filter( 'do_shortcode_tag', 'add_filter_shortcode_ux_visibility', 10, 3 );
function add_filter_shortcode_ux_visibility( $output, $tag, $attr ) {
  if( !isset($attr['visibility']) )
    return $output;
  if($attr['visibility'] == 'hidden')
    return;
  if( ($attr['visibility'] == 'hide-for-medium') && wp_is_mobile() ) 
    return;
  elseif( ($attr['visibility'] == 'show-for-small') && !wp_is_mobile() ) 
    return;
  elseif( ($attr['visibility'] == 'show-for-medium') && !wp_is_mobile() )
    return;
  elseif( ($attr['visibility'] == 'hide-for-small') && wp_is_mobile() )
    return;
  return $output;
}

Lưu ý: Bật cache mobile riêng

Di chuyển sản phẩm hết hàng xuống cuối danh sách hiển thị

* Order by stock status
 * Shared by levantoan.com
 * */
add_filter('posts_clauses', 'devvn_order_by_stock_status', 2000);
function devvn_order_by_stock_status($posts_clauses) {
  global $wpdb;
  if (is_woocommerce() && (is_shop() || is_product_category() || is_product_tag())) {
    $posts_clauses['join'] .= " INNER JOIN $wpdb->postmeta istockstatus ON ($wpdb->posts.ID = istockstatus.post_id) ";
    $posts_clauses['orderby'] = " istockstatus.meta_value ASC, " . $posts_clauses['orderby'];
    $posts_clauses['where'] = " AND istockstatus.meta_key = '_stock_status' AND istockstatus.meta_value <> '' " . $posts_clauses['where'];
  }
  return $posts_clauses;
}

Code sưu tầm trên Stackoverflow

/*** Sorting out of stock WooCommerce products - Order product collections by stock status, in-stock products first.
*/
class iWC_Orderby_Stock_Status
{
public function __construct()
{
// Check if WooCommerce is active
if (in_array('woocommerce/woocommerce.php', apply_filters('active_plugins', get_option('active_plugins')))) {
add_filter('posts_clauses', array($this, 'order_by_stock_status'), 2000);
}
}
public function order_by_stock_status($posts_clauses)
{
global $wpdb;
// only change query on WooCommerce loops
if (is_woocommerce() && (is_shop() || is_product_category() || is_product_tag())) {
$posts_clauses['join'] .= " INNER JOIN $wpdb->postmeta istockstatus ON ($wpdb->posts.ID = istockstatus.post_id) ";
$posts_clauses['orderby'] = " istockstatus.meta_value ASC, " . $posts_clauses['orderby'];
$posts_clauses['where'] = " AND istockstatus.meta_key = '_stock_status' AND istockstatus.meta_value <> '' " . $posts_clauses['where'];
}
return $posts_clauses;
}
}
new iWC_Orderby_Stock_Status;
/**
* END - Order product collections by stock status, instock products first.
*/

Đại loại là di chuột vào menu thì các vùng xung quanh tối đi 1. Thêm code vào function.php của theme/child theme đang kích hoạt

add_action('wp_footer', 'qwans_add_darkness_dropdown');
function qwans_add_darkness_dropdown (){
  echo '<div class="darkness"></div>';
};

Thêm CSS

.darkness {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: 1;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  background-color: rgba(0,0,0,.7);
  -webkit-transition: opacity 0.25s ease,visibility 0s ease 0.25s;
  transition: opacity 0.25s ease,visibility 0s ease 0.25s;
}
.darkness-opened {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
  -webkit-transition: opacity 0.25s ease,visibility 0.25s ease;
  transition: opacity 0.25s ease,visibility 0.25s ease;
}

Script vào Footer Scripts

<script>jQuery(document).ready(function($) {
$( '.menu-item-has-children' ).on('mouseover', function(e) {
          if ( $(window).width() < 1024 ) return;
          e.preventDefault();
          if (!$('.menu-item').hasClass( '.has-dropdown' ) ) {
             $('.darkness').addClass('darkness-opened');
          }
        });
        $( '.menu-item.has-dropdown' ).on('mouseleave', function(e) {
          if ( $(window).width() < 1024 ) return;
          e.preventDefault();
          if (!$('.menu-item').hasClass( '.has-dropdown' ) ) {
             $('.darkness').removeClass('darkness-opened');
          }
        });
});
</script>

Một số website thủ thuật, mẫu sử dụng theme Flatsome rất tuyệt vời để tham khảo và có thể áp dụng
Đây là bản lưu nhanh, dưới đây là một số website có những tips/tricks hay dành cho người sử dụng theme Flatsome.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

Zalo

Support